Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку сайт Агентство комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі, (далі – Агентство) розташований на доменному імені ideadigital.agency (а також його субдоменах), може отримати про користувача під час використання сайту ideadigital.agency (а також його субдоменів), його програм та його продуктів.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом Агентство комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі, що діють від імені компанія Айдіа Діджітал Едженсі , які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної, або фізичної особи, що визначається (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Оброблення персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов'язкова для дотримання Оператором або іншим особам, що отримав доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Сайт Агентство комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі» – це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених у мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): ideadigital.agency, ideadigital.agency, а також його субдомени.

«Субдомени» – це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту Агентство комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі, а також інші тимчасові сторінки, внизу яких вказана контактна інформація Адміністрації

1.1.5. «Користувач сайту Агентство комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі» (далі Користувач) – особа, яка використовує інформацію та матеріали сайту Агентство комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі.

1.1.7. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, що надісланий веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, за допомогою якої Користувач отримує доступ до Інтернет-магазину.

2. Загальні положення

2.1. Використання сайту Агентство комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Агентство комплексного інтернет-маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до сайту Агентство комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі. Агентство не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Агентство комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі

2.4. Адміністрація не перевіряє правдивість персональних даних, які надає Користувач.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації при реєстрації на сайті Агентства комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі або при оформленні заявки.

3.2. Персональні дані, що дозволено оброблювати в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті Агентство комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі і включають таку інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail) Користувача;

3.2.4. інформацію про проєкт Користувача (за потреби).

3.3. Агентство захищає Дані, які автоматично передаються під час відвідування сторінок:

– IP адреса;

– інформація з cookies;

– інформація про браузер

– час доступу;

– реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що потребують авторизації.

3.3.2. Агентство здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою запобігання, виявлення та вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обумовлена ​​вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у пп. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використати з метою:

4.1.1. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сайту Агентство комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі, надання послуг та оброблення запитів та заявок від Користувача.

4.1.2. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.3. Підтвердження правдивості та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.4. Повідомлення Користувача електронною поштою.

4.1.5. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. Способи та терміни обробки персональної інформації

5.1. Оброблення персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та у порядку, встановленому законодавством України.

5.3. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричинених втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для відправлення заявок на сайт Агентство комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі, та давати згоду на їх обробку.

6.1.2. Користувач має право на отримання в Адміністрації інформації щодо обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до закону. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування чи знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети оброблення, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав.

6.2. Адміністрація зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у пункті 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком пп. 5.2 та 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією Ресурсу.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, у тому числі законів про рекламу, про захист авторських та суміжних прав, про охорону товарних знаків та знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст та форму матеріалів.

7.4. Стосовно текстових матеріалів (статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічному доступі на сайті Агентство комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі) допускається їхнє поширення за умови, що буде дане посилання на сайт Агентства.

7.5. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, що відбулися через: використання або неможливість використання сайту або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.

8. Вирішення суперечок

8.1. До звернення до суду з позовом щодо суперечок, що виникають із відносин між Користувачем та Адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції чи пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді, повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. За недосягнення угоди суперечка буде передано на розгляд Арбітражного суду м. Київ.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Агентства комплексного інтернет маркетингу Айдіа Діджітал Едженсі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: contact@ideadigital.agency

9.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://ideadigital.agency/privacy-policy

Оновлено: 24 Березня 2020 року

м. Дніпро, Айдіа Діджитал Едженсі